یکشنبه 29 دی‌ماه سال 1387 ساعت 10:18


                                                       کیفیت آب

  آب بدلیل قدرت حلالیت بالا عناصر موجود در مسیر خود را حل می کند . و از سوی دیگر بشر آنرا مستقیم یا غیر مستقیم آلوده می کند ، لذا ، آب را هرگز به طور خالص در طبیعت نمی توان یافت.گاهی اوقات موادی که درآب حل می شوندبه آن خواص پزشکی می بخشند در صورتی که در مواردی انحلال مواد گوناگون آب را غیر قابل مصرف و یا حتی خطرناک و سمی می کنند . 
نوع و مقدار مواد محلول در منابع آب متغیر بوده ودر تعبیر کیفیت آب باید موارد مصرف مورد توجه قرار گیرد ،زیرا که در موارد گوناگون مواد محلول در آب و مقدار مجاز آنها متفاوت است و بستگی به نوع مصرف آب دارد .
 به عنوان مثال :
 **آب مورد مصرف در نوشابه های گاز دار باید :
 بی رنگ ، بی بو ، بی مزه و فاقدمواد آلی ، آهن و منگنز باشد . قلیائیت آن کمتر از100 و سختی آن کمتر از 200 میلی گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم باشد.
** آب مورد مصرف درآب جو باید :
بی رنگ ، بی بو ، بی مزه و فاقد مواد آلی ، آهن و منگنز باشد . قلیائیت آن کمتر از100 و سختی آن کمتر از 200 میلی گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم باشد. دارای pH ثابت 7 و مقدار کلرید سدیم کمتر از 250 میلی گرم بر لیتر برحسب یون کلر باشد . جالب توجه است که در این صنعت وجود سولفات کلسیم در آب ضروری بوده در صورت فقدان آن باید به آب اضافه شود .  
** آب مورد مصرف درصنعت نساجی باید :
دارای کدورت ، سختی ، و رنگ مساوی صفر و قلیائیت بسیار پایین باشد .
 ** آب مورد مصرف درصنعت کاغذ سازی باید : 
فاقد آهن و منگنز بوده ، باقی مانده تبخیر بسیار کم داشته باشد 

** آب مورد مصرف درتولید یخ باید :
بهداشتی و بی رنگ ، بی بو ، بی مزه و فاقد مواد آلی ، آهن کمتر از 2/0 میلیگرم در لیتر و بیکربنات کلسیم و منگنز باشد کمتر از 70 میلیگرم در لیتر و فاقد هر گونه رسوب باشد .
** آب مورد مصرف در صنایع غذایی باید : 
بهداشتی بوده مواد محلول آن بسیار کم باشد .  
** آب مورد مصرف در صنایع مختلف به عنوان خنک کننده باید : 
دارای درجه حرارت پایین فاقد رسوب ، آلگ ، لجن و مواد نامحلول بوده در صد مواد محلول آن کم باشد ، در ضمن این آب باید خنثی بوده خاصیت خورندگی نداشته باشد .  
** آب مورد مصرف در صنایع مختلف در دیگهای بخار باید : زلال ، سبک ، عاری از اکسیژن ، انیدرید کربنیک ، اسیدهای آزاد و ترکیبات آلی باشد . سختی کل برای دیگهای معمولی باید کمتر از 35 میلیگرم در لیتر و برای دیگهای تحت فشار صفر باشد 
  غلظت نمکهای محلول در کیفیت آب کشاورزی بینهایت مؤثر است . زیرا تحمل گیاهان نسبت به مقدار و نوع مواد معدنی مختلف متفاوت است به طوریکه : اگر املاح سدیم آب بیش از حد مجاز باشد باعث خرابی زمین و کم شدن قابلیت نفوذ آب می شود ، در صورتی که املاح کلسیم جنس خاک را بهتر می کنند . عدم وجود بور باعث عدم رشد گیاه و زیادی آن باعث مسمومیت آن می شود و .......

                                                                        گرد آورنده :  مهدی نژاد

از زمانیکه دراینترنت سپری می کنید درآمد کسب کنید del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo